De Jext® website biedt patiënten met een Jext® pen extra ondersteuning, bijvoorbeeld door middel van diverse ondersteuningsmaterialen en een herinneringsservice.