De Jext website bevat verschillende ondersteuningsmaterialen en een herinneringsservice