Bij anafylactische reacties wordt in eerste instantie vaak eerst adrenaline toegediend. ALK heeft hiervoor een adrenalinepen, Jext®, die de patiënt heel makkelijk zelf kan gebruiken.