Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve behandeling met immunotherapie. Speciaal daarvoor heeft ALK AllergieSupport ontwikkeld.