Opzetten van een allergiespreekuur

Wanneer de arts een allergie vermoedt of de diagnose heeft gesteld, kan deze patiënt naar het allergiespreekuur worden verwezen. De assistente/praktijkondersteuner heeft aandacht voor de huidige en/of toekomstige zorgvraag van de patiënt ten aanzien van diens lichamelijke, functionele en/of sociale beperkingen als gevolg van een luchtwegallergie.

De rol van de assistente / praktijkondersteuner bestaat uit 3 belangrijke onderdelen:

 •     Het geven van voorlichting aan de patiënt over allergie
 •     Begeleiden van de patiënten 
 •     Onder controle houden en evalueren van patiënten
Leermodule opzetten van een allergiespreekuur

Geaccrediteerd

2 punten

Type activiteit

Nascholing voor huisartsen en/of (dokters)assistente, praktijkondersteuners, specialistisch verpleegkundigen.

Duur activiteit

 60-90 minuten

Doel

Deelnemers kunnen zelfstandig het allergiespreekuur opzetten. In de training worden ook verschillende onderwerpen besproken voor het opzetten van het allergiespreekuur.

Leerdoelen

Aan het einde van deze presentatie weet u:

 1. Waarom een allergiespreekuur?
 2. Hoe krijgt het allergiespreekuur vorm?
 3. Hoe wordt het spreekuur geïmplementeerd in de praktijk?
 4. Voor wie is het allergiespreekuur bestemd?
 5. Wat zijn de werkzaamheden van de assistente/praktijkondersteuner?
 6. Hoe werkt het plan van aanpak voor het opzetten van een allergiespreekuur?
 7. Wat zijn de veiligheidsmaatregelen m.b.t. het allergiespreekuur?
 8. Hoe organiseer je het begeleiden en evalueren van een allergiepatiënt?

Huidpriktest in uw eigen praktijk

Na deze nascholing bent u zelfstandig in staat om in uw eigen praktijk een eigen allergiespreekuur op te zetten en uit te voeren.

Contact opnemen
Loes van Herpen
Wilt u aan de slag met de huidpriktest in uw praktijk?
Loes van Herpen
Diagnostic Manager

Welkom!

Deze website is speciaal voor zorgprofessionals

Bent u consument? Bezoek dan Allesoverallergie.nl

Na inlog krijgt u optimaal toegang tot de informatie, afgestemd op uw functie